Części pomocnicze

  • kliny
  • podkładki pod klin (od # 0,1 mm),
  • rury izolacyje