Tniemy stal, aluminium, miedź, tworzywa sztuczne, szkło, kamień itd.

Elementem tnącym jest strumień wody zawierający piasek (garnet) o specjalnych własnościach (średnica ziarenka piasku ma 80 µm), a dysza tnąca 0,7mm . Strumień wody podawany jest pod ciśnieniem 3500 atmosfer. Element wycinany zaprogramowany jest w systemie.

 ciecie strumieniem wody

Jako jedni z nielicznych posiadamy maszynę do cięcia strumieniem wody elementów o gabarytach 2x4 m o grubości 200mm.

Wykonuje ona  precyzyjne cięcie detali bez konieczności dalszej obróbki. To metoda unikatowa szczególnie przy cięciu tworzyw sztucznych, glazury, terakoty.

Tniemy stal, aluminium, miedź, tworzywa sztuczne, szkło, kamień itd.

ciecie woda

Elementem tnącym jest strumień wody zawierający piasek (garnet) o specjalnych własnościach (średnica ziarenka piasku ma 80 µm), a dysza tnąca 0,7mm . Strumień wody podawany jest pod ciśnieniem 3500 atmosfer. Element wycinany zaprogramowany jest w systemie.

Zaletą metody cięcie wodą jest brak niekorzystnego wpływu wysokich temperatur na wycinane elementy tak jak to się dzieje np. przy wypalaniu detali plazmą. Inne zalety to duża dokładność, zapewniająca brak konieczności dodatkowej obróbki.