Wykonujemy uszczelnienia z odlewów aluminiowych, żeliwnych, stalowych, uszczelnienia olejowe turbozespołów, części pasowane i wiele innych.

Spawanie metodą MIG

Spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazów obojętnych MIG (metal inert gas) lub aktywnych MAG (metal active gas) to metody najczęściej stosowane w procesach spawalniczych. Wysoka wydajność spawania, poprawa środowiska pracy spawacza oraz łatwość automatyzacji to główne źródła popularności tych procesów.

W metodzie MIG/MAG łuk jarzy się pomiędzy materiałem rodzimym, a drutem spawalniczym automatycznie podawanym przez podajnik drutu. Przestrzeń łukowa i spawany materiał są osłaniane gazem obojętnym (MIG) lub aktywnym (MAG)., dobranym odpowiednio do rodzaju spawanego metalu. Gazem obojętnym jest argon, natomiast dla polepszenia wtopienia i zwiększenia prędkości spawania można zastosować obojętny hel, jako jednorodny gaz, bądź jako składnik mieszanin spawalniczych.

Argon jest głównym składnikiem większości gazów osłonowych do spawania MAG. W związku z dużą niestabilnością łuku przy zastosowaniu samego argonu dodawany jest składnik utleniający - dwutlenek węgla, tlen lub kombinacja obu tych gazów. Dla ograniczenia wielkości i ilości odprysków oraz ze względu na niższe prędkości spawania, gorsze własności mechaniczne, powstawanie większych ilości pyłów i dymów, a także na ograniczenia w wyborze sposobu przenoszenia metalu w łuku, coraz rzadziej stosowany jest dwutlenek węgla jako gaz osłonowy do metody MAG.

Spawanie metodą TIG

Spawanie TIG (tungsten inert gas) jest metodą pozwalającą na uzyskiwanie najwyższej jakości spoin w stalach niestopowych i niskostopowych, stalach nierdzewnych i innych stalach wysokostopowych oraz w takich materiałach jak aluminium, miedź, tytan i ich stopach, a także w stopach niklu.

W metodzie TIG łuk jarzy się pomiędzy materiałem rodzimym a nieptopliwą elektrodą wolframową. Ta metoda wykorzystywana jest do spawania zarówno z podawanym ręcznie materiałem dodatkowym jak i bez niego. Przestrzeń łukowa i spawany materiał są osłaniane gazem obojętnym dobranym odpowiednio do rodzaju spawanego metalu. Najczęściej stosowanym gazem obojętnym jest argon. Dla polepszenia kształtu spoiny i zwiększenia prędkości spawania w wielu przypadkach możliwe jest zastosowanie obojętnego chemicznie helu jako składnika mieszanin spawalniczych lub niekiedy jako jednorodnego gazu.

Lutowanie twarde

Połączenia lutowane - to takie w którym metalowe elementy łączone są przy użyciu spoiwa (lutu) topionego w temperaturze znacznie niższej niż temperatura topnienia łączonych części. Obszar spoiny jest podgrzewany do temperatury, w której struktura krystaliczna spajanych metali jest w stanie wchłonąć pewną liczbę cząsteczek spoiwa. Spoiwo wypełnia wszystkie przestrzenie pomiędzy spajanymi elementami. Lutowanie twarde występuje wtedy, gdy temperatura topnienia lutu jest wyższa niż 450oC. W zależności od spajanych metali używa się różnych lutów i różnego zakresu temperatur. Dla stali, stosuje się miedź, mosiądz lub stopy srebra w temperaturach od 600 do 1450oC. Dla aluminium stasuje się stopy aluminiowo-krzemowe w temperaturach 530 do 570oC.

Spawanie miedzi

Spawanie elementów począwszy od stali czarnych po kwasoodporne, aluminium. Jako nieliczni na rynku spawamy również miedź. Dysponujemy spawarkami do spawania metodą TIG MIG oraz MAG. Głównie nasze realizacje to łączenie elementów, które mają zastosowanie w generatorach. Spawanie miedzi to wyjątkowo trudny proces, ponieważ elementy przed złączeniem muszą być rozgrzane do bardzo wysokich temperatur – to daje gwarancję nienaganności wykonania złącza.


Potrzebujesz więcej informacji?
Skontaktuj się z nami.


Jeśli jesteś zainteresowany naszymi usługami i produktami lub masz po prostu dodatkowe pytania, to serdecznie zapraszamy Cię do kontaktu. Odpowiemy tak szybko, jak to tylko możliwe.

ADRES


Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe
Marek Wojtera

ul. Krzemieniecka 48B
54-613 Wrocław


KONTAKTSkorzystaj z formularza kontaktowego i wyślij do nas wiadomość.